ČASTÉ DOTAZY K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU

 

Chystá se ukončení nebo zpoplatnění služeb informačního systému ?

Ukončení provozu informačního systému "Orgman" se nechystá. Změna nastala pouze u hromadné distribuce elektronické pošty a spočívá v tom, že OŠ JmK a SSŠ nebude užívat hromadné distribuční adresy v dosavadním rozsahu. Důvodem je skutečnost, že vyprší platnost smlouvy garantující rozeslání "úřední pošty" prostřednictvím distribučních adres. Hromadné distribuční adresy zůstávají nadále funkční a lze je užívat na požádání.

Služby pro školy i ostatní uživatele informačního systému "Orgman" zůstávají beze změn a školy mohou stávající chránky na doménách orgman.cz i skolyjm.cz užívat nadále ZDARMA i ve škol. roce 2017/18.

Rozšířené služby jsou k dispozici pro uživatele schránek el. pošty s adresami @ic1.cz a @vranovplaz.cz. Schránky na těchto adresách lze zpřístupnit prostřednictvím internetového prohlížeče podobně jako el. poštu na „Seznamu“. Součástí uživatelského účtu je i datové úložiště, databáze adres, antispam a další služby. Schránku je možné vybírat protokolem POP3 i IMAP. Podrobnosti viz www.orgman.cz/podpora.

Lze adresu *orgman.cz nahradit aniž bychom přišli o zavedené kontakty ?

Namísto adresy *@orgman.cz lze uvádět kontaktní adresu *@skolyjm.cz. Obě adresy fungují jako „mailový alias“, takže maily jsou doručovány z obou adres do stávající schránky a lze je stahovat bez změny nastavení. Vycházíme tím vstříc požadavkům uživatelů, pro které problém měnili zavedené kontakty a přitom chtějí uvádět jinou adresu.

Požadavek na změnu adresy lze zaslat na podatelna@orgman.cz. Databáze obsahuje přes 1000 škol a zařízení, proto vždy uvádějte údaje, které umožní školu jednoznačně identifikovat. Změny se projeví na www.skolyjm.cz i na www.orgman.cz/skoly.

K čemu slouží elektronický distribuční systém a distribuční databáze ?

Distribuční systém el. pošty je součástí informačního systému "Orgman".

Podstatou elektronického distribučního systému je, že mail doručený na příslušnou adresu se automaticky rozešle všem příjemcům zahrnutým do distribuční databáze. 

Pro větší přehlednost je v databázi prezentován  pouze zkrácený název organizace, jedno tel. číslo a jedna mailová adresa.

Jaká je kapacita mailové schránky ?

Kapacita schránek s adresami @orgman a @orgman je omezena na 500 MB. V případě, že objem dat překročí tento limit, budou starší správy automaticky mazány. Důvodem tohoto opatření je snaha předejít situacím, kdy uživatelé nechávají na serveru i stažené zprávy, jejich mailový klient není schopen větší množství zpráv zpracovat a zablokuje příjem pošty.

Kapacita schránkek s adresami @ic1.cz a @vranovplaz.cz je 1 GB.

Jaká jsou omezení při hromadném rozeslání mailů ?

Distribuční systém "Orgman" nijak neomezuje posílání elektronické pošty. Omezen je pouze objem dat, které lze rozeslat a přístup k distribučním adresám prostřednictvím nichž lze rozeslat el. poštu hromadně na většímu počtu adresátů.

Antispamová ochrana neblokuje odesilatele kteří užívají nebo užívali distribuční systém "Orgman" (kr-jihomoravsky.cz, jmskoly.cz, sssbrno.cz, luzamky.cz zůstávají na "Whitelistu"). Pokud někomu pošta z těchto adres do schránky *@orgman.cz nedorazí, ověřte si funkčnost schránky zasláním testovasího mailu. Pokud testovací mail obdržíte, obraťte se s žádostí o řešení problému nedoručené pošty na příslušného odesílatele.

Správce systému zajišťuje provoz po stránce technicko-organizační a do rozhodování, co a komu rozeslat, pokud možno nezasahuje. Nelze vyhovět všem. Co odesilatel považuje za užitečnou informaci, hodnotí většina příjemců jako nevyžádaný mail (spam).

 

 1.info Praha Vranov Znojmo Služby Podpora Školství Kontakty Odkazy 

Aktualizováno 02.04.2017  Responzivní web přístupný pro mobilní telefony a zrakově postižené dle vyhl. č. 64/2008 Sb.  ©