INFOCENTRUM a PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO ZNOJMO 

Rudoleckého 25 - 2. patro    www.ic1.cz/znojmo 

 

 

K O N T A K T Y 

 

Adresa: Znojmo, Rudoleckého 25  PSČ 669 02

 Infoservis: Tel. 722 444 500  Mail podatelna@ic1.cz

 

S p r á v a   I n f o c e n t r a

Jméno - pracoviště

Funkce – činnosti Telefon E-mail
Pokorný Jiří, PaedDr.

ředitel Infocentra /jednatel SIS

správce inf.systému

515 262 950

pokorny@orgman.cz

Růžička David, Bc.

vedoucí technického úseku

administrátor serverů

515 262 966

ruzicka@orgman.cz

Koc Jiří

servis výp. a didaktické techniky

operátor počítač. sítě a internet. uzlu

515 262 967

koc@orgman.cz 

Technický úsek

SIS Znojmo.IČ 25599887

správa Infocentra, tech.podpora

provoz inf.syst., internet.služby

515 262 955

technik@orgman.cz

Organizační úsek

Asociace 22817719

provoz Infocentra, zajištění akcí

infoservis, zasedací místnost

515 262 951

akce@orgman.cz

 

Další osoby a organizace užívající prostory Infocentra

M z d y  •  ú č e t n i c t v í  •  d a n ě

Jméno

Funkce – činnosti

Telefon

E-mail

Čejdová Jana

účetní IČ 03354491

721 447 947

CejdovaJ@seznam.cz

Plocrová Hana

účetní IČ 03365409

735 853 865

hplocrova@centrum.cz

Staníková Zdenka

účetní IČ 03365522

722 414 418

stanikova.zdenka@centrum.cz

Bulínová Jitka

mzdová účetní IČ 03354636

723 476 851

bulinova@centrum.cz

Machová Petra

mzdová účetní IČ 03354725

728 177 471

petra2271@seznam.cz

 

S t ř e d i s k o   s l u ž e b   š k o l á m   IČO 60555980

Jméno

Funkce - činnosti

Telefon

E-mail

Rivola Karel, PaedDr.

ved. prac. Znojmo /projekty

601 326 233

rivola@sssbrno.cz

Hubáčová Renata, Mgr.

metodik DVPP /řízení akcí

603 228 730

hubacova@sssbrno.cz

Paličková Dobroslava

organizační prac. /soutěže

606 035 094

palickova@sssbrno.cz

 

Seznam zahrnuje osoby, které jsou dle provozního řádu oprávněni vpouštět návštěvníky do jim přidělených prostor Infocentra. Kontaktní údaje jsou převzaty z informací uváděných na dveřích nebo webu přísl. subjektu.

Pro usnadnění vzájemné komunikace mají všichni uživatelé prostor Infocentra k dispozici rovněž mailovou adresu prijmeni@ic1.cz.

 

 1.info Praha Vranov Znojmo Služby Podpora Školství Odkazy

Aktualizováno 19.05.2017  Responzivní web přístupný pro mobilní telefony a zrakově postižené dle vyhl. č. 64/2008 Sb.  ©